Menu
Cs

Works The Theory of Relativity

Teorie relativity

Černobílá animace o teorii relativity. Cílem bylo neobvykle a vizuálně jednoduše prezentovat a vysvětlit teorii relativity lidem bez větších znalostí fyziky. Vizuální prvky jsou velmi abstraktní a geometrické, čímž zůstává prostor pro fantazii a vlastní interpretaci diváka. Hlavním elementem je kruh, symbol, který může být použit k reprezentaci hned několika konceptů; čas, světlo, spoj, původ nebo vesmír. Na začátku videa je představen Albert Einstein, následuje vysvětlení dvou základních principů relativity s pomocí jelena inspirovaného Nielsem Bohrem. Poslední část ukazuje, jak využíváme teorii v našem každodenním životě.

Jeden z našich nejoblíbenšjčích osobních projektů!

Hudba Nils Frahm
Nahrávka hlasu Jason Mashak a Jan Hála

The Theory of Relativity
tags:
pojďme společně vytvořit něco skvělého